Wij staan altijd voor u klaar

telefoon 020 - 6881141 email info@selie.nl

Privacybeleid

(i.v.m. Algemene Verordening Persoonsgegevens)

Bouwbedrijf Selie B.V. , is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33.147.574.

Gebruik van persoonsgegevens
Ons bedrijf heeft bepaalde persoonlijke gegevens van u als (potentiële) cliënt nodig ten behoeve van de uit te voeren bouw of bouw-gerelateerde werkzaamheden.

Deze gegevens zijn als volgt:
- Naam en voorletter(s);
- Huidige adres en woonplaats;
- Uw mogelijk toekomstig adres (het werkadres)
- E-mail adres
- Telefoonnummer(s)
- Uw btw nummer (indien bedrijf)

Uw gegevens worden louter gebruikt voor en ten behoeve van de uitoefening van de zakelijke afspraken die wij met u hebben.

Beveiliging
De gegevens worden bewaard in ons private, gesloten domein, dus niet op openbare servers zoals cloudomgevingen.

Uw persoonlijke gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij u, op verzoek, daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Een uitzondering kan zijn dat een overheidsinstantie, zoals de belastingdienst, uit hoofde van haar rol, toegang mag hebben tot alle bescheiden.

Wijzigingen
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij zullen die wijziging op onze website kenbaar maken ( www.selie.nl)

Contact / Privacybeleid / Designed by DHost BV